Salon nameštaja DANVES Kragujevac

Milunke Đurić 61, 34000 Kragujevac
Sretenskog ustava 1, Kragujevac
P: 062/258-376
P: 062/258-372
Kneza Mihaila 84, Kragujevac
P: 034/331-758
P: 062/258-376
P: 062/258-372
DIREKCIJA
Milunke Đurić 61
34000 Kragujevac, Srbija
P: 034/333-826
Poslovni podaci
matični broj: 06275443
šifra delatnosti: 51470
PIB: 101509150
evidentiran za PDV: DA
Žiro računi:
Banka Intesa: 160-121879-32
Banka Raiffeisen: 265-3310310000369-17
Komercijalna Bnaka: 205-9927-86